Blog Najnowsze artykuły dla kategorii Analiza bioinformatyczna

Projektowanie starterów

Projektowanie starterów to pierwszy etap wielu eksperymentów genetycznych i biologicznych. Startery to krótkie sekwencje oligonukleotydowe wiążące się z sekwencją genomową w warunkach reakcji PCR. Dobrze zaprojektowane pozwalają na identyfikację mutacji genetycznych czy fragmentów genomowych. Matrycą, a więc sekwencją ulegającą identyfikacji, może być dowolny organizm, którego sekwencja referencyjna jest znana i opisana w bazach danych. Startery wykorzystuje się popularnie w diagnostyce genetycznej człowieka, ale równie często wykorzystywane są do identyfikacji różnic między gatunkami różnych organizmów.

Sekwencjonowanie eksomu człowieka i organizmów pokrewnych

Eksom to zestaw wszystkich sekwencji kodujących w genomie. Odpowiada za produkcję białek i stanowi 1.1% sekwencji genomu człowieka. Sekwencjonowanie eksomu stanowi opłacalną alternatywę dla sekwencjonowania całego genomu, ponieważ jest ukierunkowana tylko na kodowanie białka odpowiedzialnego za większość znanych wariantów związanych z chorobą. Sekwencjonowanie pełnego eksomu to wysokiej jakości, niedrogie i wygodne rozwiązanie w prowadzeniu badań nad chorobami złożonymi i rzadkimi, badaniami na rakiem czy nad populacją ludzką.