Blog Najnowsze artykuły dla kategorii DNA

Analiza ChIP-Seq

ChIP-seq to metoda analizy interakcji kompleksów białko-DNA. Metodę tą wykorzystuje się w profilowaniu modyfikacji histonowych, czynników transkrypcyjnych i innych białek związanych z DNA. Analiza ChIP-Seq wykorzystuje immunoprecypitację chromatyny (ChIP) oraz wysokoprzepustowe sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).

Projektowanie starterów

Projektowanie starterów to pierwszy etap wielu eksperymentów genetycznych i biologicznych. Startery to krótkie sekwencje oligonukleotydowe wiążące się z sekwencją genomową w warunkach reakcji PCR. Dobrze zaprojektowane pozwalają na identyfikację mutacji genetycznych czy fragmentów genomowych. Matrycą, a więc sekwencją ulegającą identyfikacji, może być dowolny organizm, którego sekwencja referencyjna jest znana i opisana w bazach danych. Startery wykorzystuje się popularnie w diagnostyce genetycznej człowieka, ale równie często wykorzystywane są do identyfikacji różnic między gatunkami różnych organizmów.

Sekwencjonowanie eksomu człowieka i organizmów pokrewnych

Eksom to zestaw wszystkich sekwencji kodujących w genomie. Odpowiada za produkcję białek i stanowi 1.1% sekwencji genomu człowieka. Sekwencjonowanie eksomu stanowi opłacalną alternatywę dla sekwencjonowania całego genomu, ponieważ jest ukierunkowana tylko na kodowanie białka odpowiedzialnego za większość znanych wariantów związanych z chorobą. Sekwencjonowanie pełnego eksomu to wysokiej jakości, niedrogie i wygodne rozwiązanie w prowadzeniu badań nad chorobami złożonymi i rzadkimi, badaniami na rakiem czy nad populacją ludzką.

Dlaczego karaluchy przeżyją w każdych warunkach

Sekwencjonowanie genomów organizmów żywych jest coraz bardziej popularną metodą identyfikacji gatunków różnych stworzeń ziemskich. Technologia ta umożliwia poznanie całego DNA organizmu, co daje ogrom wiedzy i możliwości badawczych. Tym razem naukowcy przebadali amerykańskiego karalucha Periplaneta americana.

Odkrycie praprzodka wszystkich chorych na anemię sierpowatą

Anemia sierpowata jest chorobą o podłożu genetycznym, rozpowszechnioną głównie w środkowej i zachodniej Afryce. Według badań, liczbę osób dotkniętych tą jednostką chorobową w 2015 roku szacuje się na 4,4 miliona; w tym samym roku choroba spowodowała też około 115 tysięcy zgonów.