Blog Najnowsze artykuły dla kategorii projektowanie starterów

Projektowanie starterów

Projektowanie starterów to pierwszy etap wielu eksperymentów genetycznych i biologicznych. Startery to krótkie sekwencje oligonukleotydowe wiążące się z sekwencją genomową w warunkach reakcji PCR. Dobrze zaprojektowane pozwalają na identyfikację mutacji genetycznych czy fragmentów genomowych. Matrycą, a więc sekwencją ulegającą identyfikacji, może być dowolny organizm, którego sekwencja referencyjna jest znana i opisana w bazach danych. Startery wykorzystuje się popularnie w diagnostyce genetycznej człowieka, ale równie często wykorzystywane są do identyfikacji różnic między gatunkami różnych organizmów.