O nas Czym jest Bioidea?

W Bioidea wspieramy działania przedsiębiorstw, instytutów oraz klientów indywidualnych poprzez dostarczanie wysokiej jakości wyników analizy danych pozyskanych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Oferujemy szereg usług z dziedzin genomiki oraz proteomiki wliczając analizę funkcjonalną, strukturalną, porównawczą oraz analizy indywidualnie dopasowane.

Posiadamy rozbudowane zaplecze informatyczne i dysponujemy autorskim oprogramowaniem, zbudowanym w oparciu o uznane w środowisku akademickim algorytmy i biblioteki. Integrujemy się z wiodącymi źródłami danych medycznych, biologicznych oraz genetycznych. Łączymy doświadczenie bioinformatyczne oraz kompetencje IT.

NGS - Sekwencjonowanie Nowej Generacji

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS) to metoda odczytywania informacji zapisanej w DNA lub RNA, która zrewolucjonizowała cały świat genetyki. W Polsce również zaczyna się dziać - coraz częściej polscy naukowcy, wykorzystując technologie NGS, przekraczają kolejne bariery i otwierają się na zupełnie nowe możliwości. Tylko w pierwszej połowie 2017 roku pojawiło się ponad 50 publikacji, napisanych przez polskich autorów, wykorzystujących sekwencjonowanie NGS w mikrobiologii środowiskowej, diagnostycznej, genetyce człowieka, badaniach ekspresji itp. Nietrudno więc wyciągnąć wniosek, że jest to metoda przyszłościowa, otwierająca nowe pola do działań.

Etapy badań NGS

Technologia NGS składa się z trzech ogólnych etapów: laboratoryjnego, sekwencjonowania oraz analizy bioinformatycznej. W Bioidea specjalizujemy się w tym ostatnim: analizujemy surowe dane wyprodukowane przez dostawcę sekwencjonowania w celu przekształcenia ich w końcowe raporty.

Nasz zespół

Agata Młodzińska

Biologia

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Chemii (2012) w specjalizacji biotechnologia farmaceutyczna. W trakcie studiów ukończyła kurs laboratoryjny „The Clinical Diagnosis”. W latach 2012-2015 odbyła studia doktoranckie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Informatyki w specjalizacji Bioinformatyka. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczyła w 3-miesięcznym stażu naukowo-badawczym w Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białek w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Od 2012 roku zdobywała także doświadczenie w wiodących, komercyjnych ośrodkach diagnostycznych wykorzystujących technologię NGS. Jest ekspertem w zakresie analizy bioinformatycznej wyników sekwencjonowania NGS i wykorzystania biologicznych, diagnostycznych i bioinformatycznych baz danych. Posiada dobrą znajomość technik molekularnych stosowanych zarówno w diagnostyce jak i w badaniach eksperymentalnych.

Członkini Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego PTBI.

Szymon Młodziński

IT

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, ze specjalizacją Systemy Teleinformatyczne oraz studiów podyplomowych "Projektowanie systemów informacyjnych" na Politechnice Warszawskiej.

Od ponad 10 lat zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania dla klientów z wielu branż, między innymi transportowej, ubezpieczeniowej oraz usługowej.

W Bioidea odpowiada za infrastrukturę IT oraz automatyzację procesów.