Reference Customers recommend our services

Check how Bioidea turns raw data into effective reports and join the group of our satisfied customers.

Metagenomika

Raporty bioinformatyczne wykonane przez Panią Agatę Młodzińską charakteryzują się niezwykłą przejrzystością, starannością oraz szczegółowością. Każdy etap analizy poprzedzają niejednokrotne dyskusje, w których należy podkreślić ogromne zaangażowanie oraz wiedzę pani Agaty, co daje możliwość spojrzenia na badany problem od innej strony, a także poszerzenie wiedzy klienta.

Pełen profesjonalizm, a także dyspozycyjność pani Agaty Młodzińskiej są gwarancją bardzo dobrej i owocnej współpracy.

Agnieszka Sroka-Oleksiak
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Kraków, dnia 05 listopada 2018 r.

Metagenomika

Niniejszym rekomenduję Panią Agatę Młodzińską jako rzetelnego wykonawcę usług bioinformatycznych. Pani Agata Młodzińska uczestniczyła w prowadzonych przez zespół badaniach dotyczących udziału mikrobiomu jelitowego w zaburzeniach gospodarki lipidowej. Nasza owocna współpraca zakończyłą się wspólną publikacją naukową pt. "Gut microbiome as a biomarker of cardiometabolic disorders".

Pani Agata była odpowiedzialna za część bioinformatyczną badań uwzględniającą m.in. określenie składu mikrobiomu w próbkach, analizę bioróżnorodności oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników. Podczas wspólnej pracy wykazała się wysokim profesjonalizmem, pełnym zrozumieniem naszych potrzeb, zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością.

Z pełną odpowiedzialnością polecam Panią Agatę Młodzińską jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług bioinformatycznych.

Piotr Barszczewski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lublin, dnia 31 października 2017 r.

Analizy RNA

Z ogromną przyjemnością rekomenduję osobę Pani Agaty Młodzińskiej, którą miałam przyjemność poznać podczas realizacji projektu dotyczącego sekwencjonowania transkryptomu S. tuberosum odm. Desiree w technologii SBS firmy Illumina. Pani Agata Młodzińska była odpowiedzialna za analizy RNA-seq obejmujące składanie transkryptomów de novo, dokonywanie adnotacji funkcjonalnych, analizę ekspresji transkryptów i genów.

Pani Agata Młodzińska dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, wypełniająca swoje obowiązki z poświęceniem i należytą starannością. Profesjonalizm, i wysoka jakość oferowanych usług sprawiły, że z pełną odpowiedzialnością mogę polecić osobę Pani Agaty Młodzińskiej jako rzetelnego partnera w zakresie usług bioinformatycznych.

Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Kierownik Zespołu Regulacji Ekspresji Genów
Instytut Genetyki Roślin PAN
Poznań, dnia 26 września 2017 r.