Analizy bioinformatyczne

Oferujemy analizę bioinformatyczą na podstawie surowych plików FASTQ Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS) obejmującą wyniki sekwencjonowania pełnych genomów (Whole Genome Sequencing), pełnych eksomów (Whole Exome Sequencing), paneli celowanych (Targeted Sequencing) oraz wiele innych przedstawionych w ofercie poniżej.

Uzupełnieniem usług związanych z bioinformatyką są usługi i konsultacje związane z przetwarzaniem i wizualizacją danych, projektowaniem i budową systemów IT, organizacją pracy zespołów informatycznych.

Metagenomika diagnostyczna i środowiskowa

Pozostałe analizy bioinformatyczne

 • Metabarkoding - identyfikacja zwierząt
 • Analiza ITS grzybów
 • Analiza filogenetyczna
 • Modelowanie molekularne
 • Badania oddziaływań ligand-białko
 • Przewidywanie struktury DNA, RNA, białka
 • Analizy powiązania sekwencji, struktury i funkcji białek
 • Analizy statystyczne
 • Projektowanie i wykonanie niestandardowych analiz bioinformatycznych, dostosowanych do potrzeb klienta.

Usługi informatyczne

 • Normalizacja i wzbogacanie danych
 • Wyliczanie miar statystycznych, trendów
 • Automatyzacja i monitoring procesów biznesowych
 • Organizacja automatyzacji testów, systemy CI oraz CD
 • Wsparcie w organizacji pracy zespołów IT
 • Wdrażanie ustandaryzowanych metod prowadzenia projektów IT