Mężczyźni bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby wywołanej koronawirusem

Dane zgromadzone i przeanalizowane przez grupę naukowców z Wielkiej Brytanii wskazują na różnice w zachorowalności i śmiertelności spowodowaną zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, ze względu na płeć pacjenta. Badania zostały opublikowane w magazynie Nature Communications.

Po przeanalizowaniu ponad 3,1 mln przypadków zarażenia koronawirusem na całym świecie, naukowcy doszli do wniosku, że mężczyżni są bardziej narażeni na cięższy przebieg choroby niż kobiety. Chociaż nie ma różnicy w odsetku kobiet z potwierdzonym COVID-19, pacjenci płci męskiej mają według nich prawie trzykrotnie większe szanse na wymaganie intensywnego leczenia specjalistycznego. Co za tym idzie, wzrasta również u nich prawdopodobieństwo zgonu w następstwie zakażenia.

Aby zbadać wpływ płci pacjenta na przebieg choroby naukowcy zebrali 107 raportów z całego świata, powstałe od 1 stycznia do 1 czerwca bieżącego roku. Źródłem danych w większości były dokumenty rządowe państw, w których prowadzono szczegółową analizę wszystkich przypadków zachorowań. Przy prowadzeniu badania wzięto również pod uwagę różnice w sposobie gromadzenia danych przez różne instytucje. W efekcie naukowcy przeanalizowali informacje z 46 krajów oraz 44 stanów USA.

Hipoteza mówiąca o tym, że mężczyźni są bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby, powstała w oparciu o dane pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej terapii. Naukowcy zwracają również uwagę na to, że obecny wirus nie jest pierwszym, który zdecydowanie ostrzej atakuje mężczyzn. Podobna zależność występowała również podczas epidemii SARS-CoV-1 w Hongkongu, Singapurze oraz w Arabii Saudyjskiej. Występowanie tej zależności naukowcy tłumaczą między innymi różnicami społeczno-kulturowymi występującymi w zależności od płci. Według nich wpływ na sposób przechodzenia koronawirusa u mężczyzn mogą mieć takie czynniki jak: częstsze przypadki palenia papierosów, rzadsze mycie rąk w toaletach oraz nierówny dostęp do opieki zdrowotnej.

Badania te sugerują że podczas gdy czynniki społeczno-ekonomiczne mają istotny wpływ na niektóre aspekty pandemii, to należy również zwrócić uwagę na różnice w odpowiedzi immunologicznej organizmów w zależności od ich płci. Ta informacja może mieć fundamentalne znaczenie przy opracowywaniu strategii szczepień przeciwko COVID-19.

Żródło: Nature Communications