Blog Najnowsze artykuły dla kategorii ChIP-seq

Analiza ChIP-Seq

ChIP-seq to metoda analizy interakcji kompleksów białko-DNA. Metodę tą wykorzystuje się w profilowaniu modyfikacji histonowych, czynników transkrypcyjnych i innych białek związanych z DNA. Analiza ChIP-Seq wykorzystuje immunoprecypitację chromatyny (ChIP) oraz wysokoprzepustowe sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).