Blog Najnowsze artykuły

Tajemnica Yeti odkryta dzięki badaniom genetycznym

Naukowcy z USA, Francji, Norwegii i Singapuru opublikowali artykuł, w którym określili genetyczne pochodzenie Yeti. Analizie poddano 9 próbek pochodzących z włosów i zębów stwora. Wyniki pokazały, że próbki nie pochodzą od ogromnego hominina, ale w rzeczywistości w większości należały do niedźwiedzi. Jedna próbka sprzeciwiła się temu trendowi - stwór okazał się hybrydą z włosami niedźwiedzia i zębami psa.

Analiza metagenomiczna w Bioidea - pakiet BioMeta16S

Analiza 16S jest szeroko stosowana w identyfikacji mikroorganizmów – bakterii, archeonów - oraz poszukiwaniu powiązań filogenetycznych między nimi. Polega na amplifikacji i sekwencjonowaniu genu 16S, charakteryzującego się wysokim polimorfizmem pomiędzy różnymi gatunkami tych mikroorganizmów. Gen 16S podzielony jest na kilka rejonów: V1 do V9, których amplifikacja zachodzi dzięki uniwersalnym starterom. Amplifikacja dwóch rejonów 16S (np. V3V4) jest wystarczająca do identyfikacji większości bakterii, jednak im dłuższy fragment jest amplifikowany tym łatwiej jest rozróżnić mikroorganizmy o wysokim stopniu podobieństwa. Ma to duże znaczenie zwłaszcza na etapie identyfikacji bakterii do poziomu taksonomicznego gatunku.

Nowe możliwości w badaniach prenatalnych

Naukowcy z NIH (National Institute of Health) przebadali wszystkie 24 chromosomy człowieka i zidentyfikowali dodatkowe tzw. Rzadkie Autosomalne Trisomie (RAT). W badaniu wzięła udział grupa składająca się z 90 000 próbek osocza krwi matek: 72 000 z USA i 18 000 z Australii. Wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie Science Translational Medicine.

Eksperymenty edytowania DNA metodą CRISPR/Cas przesuwają granice naukowe i etyczne

System CRISPR to metoda obronna organizmów prokariotycznych (archeonów i bakterii) przed "obcym" materiałem genetycznym np. plazmidami czy bakteriofagami. Jest to swego rodzaju system immunologiczny mikroorganizmów, którego działanie polega na rozpoznaniu "obcego" materiału genetycznego w komórkach i zniszczeniu go poprzez cięcia nici DNA za pomocą enzymów zwanych nukleazami (np. Cas).

Programowanie komórek przełomem w leczeniu ran

Pod pojęciem terapii komórkowych rozumiemy najczęściej procedurę, w której komórki macierzyste pacjenta są izolowane, by następnie w warunkach laboratoryjnych pobudzać je do przekształcenia w potrzebny w danym przypadku typ, na przykład w komórki nerwowe. Metoda ta posiada jednak liczne ograniczenia - przede wszystkim trudności sprawia już samo pozyskanie komórek macierzystych; trudne i czasochłonne są także konieczne prace laboratoryjne.