Blog Najnowsze artykuły

Odziedziczone geny od Neandertalczyków powodują ciężki przebieg COVID-19

Od lutego do listopada 2020, pandemia nowego koronawirusa spowodowała śmierć ponad miliona ludzi na całym świecie i nic nie wskazuje na to, aby miała się szybko zakończyć. Od samego początku w ośrodkach na całym świecie prowadzone są badania nad znalezieniem informacji mogących przybliżyć sposób działania wirusa na organizm ludzki. Wśród wielu pytań i wątpliwości jedno wysuwa się szczególnie – dlaczego niektórzy ludzie przechodzą COVID-19 łagodnie, wręcz bezobjawowo, a inni muszą walczyć o życie? Naukowcy z Instytutu Maxa Planca (Niemcy) oraz z Okinawa Institute of Science and Technology (Japonia) wysunęli tezę odpowiadającą na to pytanie, a swoje wnioski opisali we wrześniu tego roku w czasopiśmie Nature.

Analiza ChIP-Seq

ChIP-seq to metoda analizy interakcji kompleksów białko-DNA. Metodę tą wykorzystuje się w profilowaniu modyfikacji histonowych, czynników transkrypcyjnych i innych białek związanych z DNA. Analiza ChIP-Seq wykorzystuje immunoprecypitację chromatyny (ChIP) oraz wysokoprzepustowe sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).

Projektowanie starterów

Projektowanie starterów to pierwszy etap wielu eksperymentów genetycznych i biologicznych. Startery to krótkie sekwencje oligonukleotydowe wiążące się z sekwencją genomową w warunkach reakcji PCR. Dobrze zaprojektowane pozwalają na identyfikację mutacji genetycznych czy fragmentów genomowych. Matrycą, a więc sekwencją ulegającą identyfikacji, może być dowolny organizm, którego sekwencja referencyjna jest znana i opisana w bazach danych. Startery wykorzystuje się popularnie w diagnostyce genetycznej człowieka, ale równie często wykorzystywane są do identyfikacji różnic między gatunkami różnych organizmów.

Sekwencjonowanie eksomu człowieka i organizmów pokrewnych

Eksom to zestaw wszystkich sekwencji kodujących w genomie. Odpowiada za produkcję białek i stanowi 1.1% sekwencji genomu człowieka. Sekwencjonowanie eksomu stanowi opłacalną alternatywę dla sekwencjonowania całego genomu, ponieważ jest ukierunkowana tylko na kodowanie białka odpowiedzialnego za większość znanych wariantów związanych z chorobą. Sekwencjonowanie pełnego eksomu to wysokiej jakości, niedrogie i wygodne rozwiązanie w prowadzeniu badań nad chorobami złożonymi i rzadkimi, badaniami na rakiem czy nad populacją ludzką.