Poszukiwanie tandemowych powtórzeń fragmentów DNA VNTR

VNTR (ang. variable number of tandem repeats) są to występujące obok siebie tandemowe fragmenty tworzące ciąg powtórzeń nukleotydowych. Tandemowe fragmenty o długości od 2 do 5 par zasad określane są jako mikrosatelity a motywy o długości od 6 do ok. 100 par zasad minisatelity.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo analizę VNTR uwzględniającą:

  • detekcję mikrosatelit;
  • detekcję minisatelit;
  • określenie znaczenia statystycznego częstości występowania VNTR;
  • określenie znaczenia funkcjonalnego występowania VNTR;
  • adnotację z informacjami zawartymi w bazach danych;