Mapowanie odczytów RNA-seq do sekwencji referencyjnej

Mapowanie to technika umożliwiająca przypisanie odczytów do sekwencji genomu referencyjnego. Poza analizą DNA-seq technika ta stosowana jest w analizie danych RNA-seq, gdy sekwencja referencyjna badanego organizmu jest dobrze znana. Do mapowania danych RNA-seq wykorzystujemy popularnie stosowane algorytmy bioinformatyczne.

Oferujemy Państwu usługę mapowania odczytów danych RNA-seq pozyskanych z plików FASTQ sekwencjonowania nowej generacji do wybranej sekwencji referencyjnej badanego genomu. Standardowy wynik przedstawiony zostanie w postaci raportu uwzględniającego statystyki analizy.