Identyfikacja gatunków w próbkach diagnostycznych i środowiskowych

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę analizy składu mikrobiomu (bakterii), do poziomu taksonomicznego gatunku, na podstawie surowych plików pozyskanych z maszyn do sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Wynik zostanie przygotowany w postaci raportu uwzględniającego listę zidentyfikowanych gatunków wraz z informacją na temat częstości ich występowania.

Więcej o analizie składu mikrobiomu (tzw. analizie 16S) oraz przygotowanym przez nas pakiecie oprogramowania osiągającym tak dokładne wyniki można poczytać w dedykowanym artykule.