Analiza porównawcza genomów

Analiza porównawcza genomów polega na przyrównywaniu badanych sekwencji nukleotydowych lub aminokwasowych do znanych, zaadnotowanych sekwencji innych organizmów w celu określenia ich pokrewieństwa. Analiza ta umożliwia określenie stopnia podobieństwa między gatunkami różnych lub tych samych organizmów, co pozwala na identyfikację i adnotację fragmentów biologicznych o wcześniej nieznanej funkcji i strukturze. Analiza porównawcza kilku genomów pozwala na utworzenie drzewa podobieństwa (analiza filogenetyczna) przedstawiającego ewolucję badanych organizmów żywych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę analizy porównawczej między dwoma lub kilkoma badanymi genomami. Wynik analizy zostanie przedstawiony w postaci raportu uwzględniającego statystyki przyrównań sekwencji wraz z opisami i interpretacją. Dodatkowo możliwe jest wykonanie analizy filogenetycznej badanych sekwencji w celu generacji drzewa pokrewieństwa.