Analiza ekspresji transkryptów i genów

Analiza ekspresji transkryptów i genów polega na analizie statystycznej ilościowych zmian w poziomach ekspresji między badanymi grupami eksperymentalnymi. Analiza ta dostarcza wielu informacji na temat prawidłowych jak i nieprawidłowych procesów komórkowych. Pozwala na badanie sposobu transkrypcji genów do syntezy funkcjonalnych produktów genów – typów RNA oraz produktów białkowych.

W naszej analizie znajdziecie Państwo usługę analizy ekspresji transkryptów i genów, z wykorzystaniem popularnych narzędzi bioinformatycznych i statystycznych. Standardowy wynik przedstawiony zostanie w postaci raportu uwzględniającego statystyki poszczególnych etapów analizy.