Adnotacja transkryptów i małych RNA

Adnotacja transkryptów i małych RNA to następny - po mapowaniu lub składaniu odczytów de novo – etap analizy bioinformatycznej danych RNA-seq, polegający na przypisaniu informacji biologicznej (roli, funkcji) zidentyfikowanym elementom.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę analizy adnotacji transkryptów i małych RNA uwzględniającą:

  • adnotację funkcjonalną;
  • klasyfikację GO;
  • analizę ścieżek metabolicznych;
  • identyfikację sekwencji kodujących (przewidywanie genów);
  • wzbogacenie wyników danymi z publicznych baz;

Standardowy wynik zostanie przedstawiony w postaci raportu uwzględniającego zidentyfikowane i zaadnotowane elementy RNA, połączone z funkcją i rolą biologiczną badanego organizmu.